Zo života našej školy

Výchova a vzdelávanie - inkluzívny model

 Príprava  rómskych  žiakov  na univerzitné štúdium  podľa projektu Gándhího gymnázia v Pécsi (Maďarsko).

Škola vytvára podmienky pre štúdium rómskych nadaných žiakov zo Slovenska aj  z (MRK), pre aktívny trh práce  a zaradenie sa do spoločnosti

Podporuje prekonávanie prekážok žiaka zo SZP pre rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  

Vzdelávanie podľa  požiadaviek MŠVVaŠ SR   –   s vyučovaním rómskeho jazyka s možnosťou maturity  

 

Podporuje  spoluúčasť rodičov na vzdelávaní svojich detí.

Celodenný výchovný systém (CVS)

vo vysoko motivačnej a kreatívnej atmosfére  môže byť  žiak celý deň ,

príprava žiakov na plynulý prechod na strednu školu s maturitou – inkluzívna Súkromná základná škola s materskou školou

výtvarný odbor  a hudobný odbor ( flauta, saxofón, gitara, husle, klavír, akordeón) - Súkromná základná umelecká škola

relax, akcieSúkromné centrum voľného času

príprava na vyučovanieŠkolský klub

rodinná atmosféra - Školský internát

literárno - dramatický, hudobno- tanečný v rómskom jazyku  - ako neformálny klub - Klub rómskeho jazyka

 

Kultúra, osveta a rozvoj osobnostiKultúra, osveta a rozvoj osobnosti

V škole sa  nielen vzdelávame ale organizujeme a zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach. Chodíme vystupovať na festivaly aj konferencie, organizujeme koncerty, akadémie  v rámci ktorých veľa cestujeme a to  doma i v zahraničí, ako napríklad vo Varšave v Poľsku, v Prahe a Brne v Česku v Grazi v Rakúsku, v Pecsi v Maďarsku, v Koprivnici v Chorvátsku ap. Navšívili sme rôzne múzeá (napr.  Rómske múzeum v Brne, Slovenské národné múzeum v Batislave ), exkurzie, vysoké školy KU Praha, UKF Nitra, Prešovská univerzita a navštívili sme aj  parlament v Bratislave.

Novinky

Vitajte na stránkach našej školy

Stránka obsahuje novinky a informácie zo života

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium
  Dolná 48/19
  967 01 Kremnica

  GPS:
  N 48° 68´64.088"
  E 19° 14´79.769"

 • +421 45 6744111
  +421 45 6744086

Fotogaléria